Informace

K tématu identita najdete na následujících odkazech

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna v Praze vydala podklady pro práci s žáky s nejistotou v pohlavní identitě. Můžete si o ně napsat na adresu imlaufova@kppp.cz . Jde o text poskytující teoretické ukotvení a doporučení pro školy.


Jak pracovat s tématem identita? Napoví vám následující weby:

Další informace k tématu budou postupně doplňovány.

PŘEDNÁŠKY

Přednášky k tématu identita budou zveřejněny po konferenci.