Pro učitelé

Právě vy, učitelé jste ti, kteří se kromě rodičů podílíte na výchově a vzdělávání mladých lidí. Také jste to vy, kteří se s mladými setkávate na denní bázi a proto jsme pro Vás připravili nápomocné odkazy případně materiály, které umíte použít, pokud budete potřebovat pomoc v oblasti krize identity Vašich žáků, studentů.

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna v Praze vydala podklady pro práci s žáky s nejistotou v pohlavní identitě. Můžete si o ně napsat na adresu imlaufova@kppp.cz. Jde o text poskytující teoretické ukotvení a doporučení pro školy.

Doporučujeme tyto webové stránky: