Psychologický pohled

V širším kontextu osobnostního vývoje se identita osoby vytváří spojením identifikací z dětství, současných identifikací a základních životních rozhodnutí či voleb, pro které se jedinec dále angažuje. Jedná se o určité závazky, které souvisejí s přijetím odpovědnosti za něco nebo za někoho, také s určitým přijetím důvěry ve smysl, užitečnost nebo správnost vlastního rozhodnutí. Je to investice do konkrétního osobního životního projektu, je spojena s určitým rozhodnutím a vědomím důsledků tohoto rozhodnutí.

Na konferenci v Brně v roce 2024 se nad tímto tématem zamýšleli:

PhDr. Ludmila Trapková a MUDr. Vladislav Chvála v tématu: Identita proti konfusi rolí ve světě, kde je konfuse rolí.

A také to hosté shrnuli u kulatého stolu „psychologicko-sociální pohled na identitu“

Na konferenci v Olomouci v roce 2018 se nad tímto tématem zamýšlel a přednášky jsou uvedené ve Sborníku k semináři pořádanému Národním centrem pro rodinu, Katechetickou sekcí ČBK, Sekcí pro mládež ČBK a Sekcí církevního školství ČBK.

Pharm Dr. ThLic. Mária Raučinová, PhD. v tématu: Feminizmus a rodová ideológia

Doplňující užitečné odkazy k této oblasti: