Identita z pohledu charakteru a spirituality

Komenského chápání je „scientia“ úzce spojeno s „conscientia“, tedy vědění se svědomím – jak, k čemu a proč užívám to, co jsem se dověděl? Jeho antropologie tak vyúsťuje ve zcela jiný druh humanizace, než s jakým se dnes setkáváme. Didaktické prostředky se nepřizpůsobují požadavkům a potřebám jedince, ale jedinec i prostředky se přizpůsobují požadavkům, které člověka z principu přesahují. Lidská přirozenost není ustrojena tak bezproblémově, jak si moderní svět představuje. je to mnohem složitější. Můžete spolu s námi hledat odpovědi ohledně charakteru i spirituality naší identity.

Na konferenci v Brně v roce 2024 se nad tímto tématem zamýšleli:

Pan Libor Všetula SDB v tématu: Vertikální identita

 

 
 

 

 

Na konferenci v Olomouci v roce 2018 se nad tímto tématem zamýšlel a přednášky jsou uvedené ve Sborníku k semináři pořádanému Národním centrem pro rodinu, Katechetickou sekcí ČBK, Sekcí pro mládež ČBK a Sekcí církevního školství ČBK.

P. ThDr. Jan Balík, PhD. v tématu: Netušené zdroje katolické antropologie

 
 

 

 

Doplňující užitečné odkazy k této oblasti: