Biologický pohled

Z hlediska biologické danosti člověka je to velmi jednoduché: rodíme se jako muž nebo žena, a k reprodukci je třeba mužské a ženské pohlavní buňky, aby vzniklo dítě. Jak se můžeme dočíst na Wikipedii, rozdíly mezi jedinci různých pohlaví mohou být biochemické, týkat se stavby pohlavních buněk nebo se projevovat ve stavbě pohlavních orgánů mezi jedinci opačného pohlaví. Nakonec mohou zasahovat i tkáně a orgány, které s vlastním rozmnožováním přímo nesouvisí. Biologické danosti jsou však jen jednou z mnoha složek lidské identity, jak jsme se mohli dočíst už v úvodu o tom, co je identita. A právě početím všechno začíná. Můžete si také poslechnout přednášky nebo se spolu s námi zamýšlet nad touto složkou lidské identity v diskusích a studiích.

Na konferenci v Brně v roce 2024 se nad tímto tématem zamýšleli:

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D v tématu: Nejtěžší otázka: „Kdo je člověk?“

doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, PhD.se zaobírala tématem identity z pohledu endokrinologie

A také to hosté shrnuli u kulatého stolu „biologický pohled na identitu“

Na konferenci v Olomouci v roce 2018 se nad tímto tématem zamýšlel a přednášky jsou uvedené ve Sborníku k semináři pořádanému Národním centrem pro rodinu, Katechetickou sekcí ČBK, Sekcí pro mládež ČBK a Sekcí církevního školství ČBK.

Mgr. Roman Cardal, Ph.D v tématu: Člověk jako osoba – Roman Cardal

 Mgr. Hana Imlaufová v tématu: Rozdíly mezi mužem a ženou a jejich důležitost pro zdravý rozvoj identity člověka

Doplňující užitečné odkazy k této oblasti: