Identita

Identita je podle Erika Eriksona dovršením adolescentního vývoje osobnosti. Její naplnění je charakterizováno schopností věrnosti svému poslání, lidem , hodnotám.

V praxi se setkáváme právě v tomto období u mladých lidí, s kladením si otázek:
Kdo jsem?
Kým jsem?
Proč tu na světě jsem?
Má můj život smysl?

S tím souvisí otázky po vlastní jedinečnosti, originalitě. S odpovědí na otázky souvisí potřeba poznání sebe, stránek pozitivních i negativních, jejich akceptace, ale také rozvoj sebeúcty a posílení naděje směrem k životu.

Vnímáme-li člověka jako bytost bio – psycho – socio – spirituální, hledání odpovědi mladého člověka, doplnění sebepoznání i v pozdější dospělé fázi, se rovněž odráží v každé rovině osobnosti. Přijetí svého pohlavní (sexuální) identity se vztahuje k mému tělu, ale také sociálnímu okolí,
temperamentová charakteristika, intelekt a obdobně k rovině psychiky, potřeba potvrzení sociální skupinou a otázky jak jsem vnímán posilují oblast sociální a otázky po smyslu života a jeho naplnění se dotýkají často až sebe transcendence oblasti spirituální. Je nutné nezanedbávat žádnou z těchto rovin. Každá z nich i všechny společně se mohou odrážet v krizi identity v různých etapách života.

Přednášky, které byli prezentovány na konferenci v Brně v roce 2024 naleznete v jednotlivých záložkách níže, a to dle pohledu, z jakého se identity dotýkáli.

Krize identity

Výraz krize pochází z řeckého „ krizis“. Znamená stav nouze, ke kterému dochází díky náhlému a nečekanému zvratu, např. díky realitě, kterou neumíme běžnými algoritmy svého chování zvládnout. Krize je logickou a nezbytnou součástí našeho života, našeho růstu. S krizí identity se můžeme tedy setkat kdykoliv v průběhu našeho života, zejména tehdy, vstupujeme-li do nové životní etapy.

Více se dočtete zde:

Doplňující užitečné odkazy k této oblasti:

Svědectví na téma Krize identity:

23-year-old woman to Tucker: I regret transitioning as a teen.

Daniel Black – Změna pohlaví byla chyba, říka Daniel Black ve svém svědectví.

Viktor Novitchi – Už od dítěte vyrůstal ve vnitřním zmatení, kým do opravdy je, do té doby, než potkal Ježíše.