Sociálno-pedagogický pohled

V sociálním kontextu se identita vyvíjí identifikací s různými sociálními rolemi a vytvářením příslušnosti k různým sociálním skupinám. Během vývoje identity člověk porovnává subjektivní a objektivní identitu – jak se vidí sám a jak ho vidí druzí – a snaží se o jejich přiblížení. Identita je tvořena jednak vrozenými a jednak získanými charakteristikami. Často si můžeme vybrat, jaké charakteristiky budeme zdůrazňovat, ale jen v rámci určitých společenských a kulturních vlivů. Společnost a kultura výrazně ovlivňují konstrukci osobní identity – tzv. kulturní relativitu identity. V různých kulturách se liší nejen obsah identity, ale také způsob, jakým se k ní přistupuje a jak funguje. Je proto důležité vnímat společnost, ve které žijeme, a její kulturní dědictví a hodnoty, protože to významně ovlivňuje naši identitu, a to jak pozitivně, tak i negativně.

Na konferenci v Brně v roce 2024 se nad tímto tématem zamýšleli:

Ing. Mgr. Marie Nováková v tématu: Návrat k sobě – práce s identitou v školním prostředí.

Na konferenci v Olomouci v roce 2018 se nad tímto tématem zamýšlel a přednášky jsou uvedené ve Sborníku k semináři pořádanému Národním centrem pro rodinu, Katechetickou sekcí ČBK, Sekcí pro mládež ČBK a Sekcí církevního školství ČBK.

Mgr. Nina Nováková v tématu: Gender ve výchovně vzdělávacích programech

Ing. PhDr. Marie Oujezdská v tématu: Co společnost dluží ženám v rodině

Doplňující užitečné odkazy k této oblasti: